Buitenlandse Zaken

Kamerbrief inzake Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) - aanpassing van de ORET-regeling
06-05-2008 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Graag bied ik, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, u de notitie inzake een regeling voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) aan. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan het voornemen zoals verwoord in het regeerakkoord om de ORET-regeling aan te passen teneinde deze relevanter te maken voor de potentiële MKB-doelgroep in Nederland en in ontwikkelingslanden. Tevens wordt hiermee tegemoet gekomen aan de conclusies van de evaluatie van het ORET-programma in China in de periode 1991-2003, die op 27 september 2006 is aangeboden aan de Tweede Kamer, en de conclusies van de ORET-evaluatie over de periode 1999-2004, die op 2 januari 2007 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor India en China, die niet voorkomen op de ORIO-landenlijst, wordt een Faciliteit Transitielanden opgericht ten bedrage van 20 miljoen euro per jaar.

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Bert Koenders